Menu

Razpisane štipendije za deficitarne poklice

27. 7. 2015
S šolskim letom 2015/2016 bodo dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih lahko pridobili štipendijo za deficitarne poklice. Znašala bo sto evrov mesečno.

Štipendije za programe strojništva, računalništva, kemije ...

Štipendijo bo možno pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje, in sicer na programih s področja strojništva, računalništva, kemije, elektrotehnike, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih. Celoten seznam deficitarnih poklicev je objavljen tukaj.

Več o pogojih razpisa preberite na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije:http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20152016-194-jr/

Prijave možne do porabe sredstev

Rok prijave na razpis je od 24. 8. 2015 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015. Vloga za prijavo bo objavljena 24. 8. 2015 ob 9:00 uri na spletni strani sklada, lahko jo prevzamete tudi osebno na Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na Dunajski 22 v Ljubljani.