Menu

Maribor znova financira stroške samozaposlitve

23. 7. 2015

Občina Maribor je objavila razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb.

Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec, znaša do 10 minimalnih mesečnih plač. Maksimalna višina sredstev za upravičence, ki opravljajo obrtno dejavnost, pa znaša do 5 minimalnih mesečnih plač.

Sredstva za zagon posla

Sredstva bodo posamezniki lahko namenili za sofinanciranje začetnih stroškov dejavnosti (nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja, računalniške opreme, plačilo najemnine poslovnega prostora, plačilo prispevkov iz naslova obveznih socialnih zavarovanj …).

Ključni pogoji za prijavo

Ključni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

  • prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe neprekinjeno vsaj 90 dni pred samozaposlitvijo,
  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ali pa na podlagi Zakona o zavodih, samozaposlitev v obdobju od 24. maja 2014 do 31. avgusta 2015,
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden;
  • vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev.

Več o pogojih preberite v razpisni dokumentaciji: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=26467

Na razpis se je mogoče prijaviti do vključno ponedeljka, 31. 8. 2015.

  • Občina Maribor znova sofinancira stroške samozaposlitve brezposelnih oseb.
    Občina Maribor znova sofinancira stroške samozaposlitve brezposelnih oseb.