Menu

Objavljen razpis za Zoisove štipendije

16. 7. 2015

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (sklad) je konec junija objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2015/2016 ter javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije.

Pogoji za dodelitev štipendije

Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh. Kot slednje štejejo zlata matura v Republiki Sloveniji ob prehodu iz srednje šole na študij, uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali ustrezna povprečna ocena.

Več: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1/

Nadaljnje prejemanje štipendije

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

  • povprečna ocena, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015;
  • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2014/2015;
  • izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2013/2014 in 2014/2015).

Več: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zs-nadaljnje/

Ne zamudite rokov

Ne zamudite rokov prijave:

  • za dijake 4. 9. 2015
  • za študente 7. 10. 2015

POZOR: Ta poziv ni namenjen štipendistom, ki jim je bila Zoisova štipendija podeljena po ZŠtip-1, torej v šolskem letu 2014/2015

 

  • Ne zamudite rokov za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije.
    Ne zamudite rokov za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije.