Menu

Ko strese stres

15. 7. 2015

Stres na delovnem mestu pomembno prispeva k izgubi delovnih dni. Število zaposlenih, ki trpijo zaradi simptomov, povezanih s stresom na delovnem mestu, pa se povečuje. Kako ukrepati, ko strese stres?

Prepoznajte psihosocialna tveganja

Z glavnimi psihosocialnimi tveganji na delovnem mestu se lahko na zabaven način seznanite tudi prek Napovih filmov (https://www.youtube.com/watch?v=BuzrH0tVTDM), pri katerih je sodelovala tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Nekateri ključni vzroki stresa na delovnem mestu so pomanjkanje kontrole nad delovnim procesom, nerealne zahteve, nenehen pritisk, pomanjkanje spoštovanja, spremembe, slabo načrtovanje in kontradiktorna navodila. Ta lahko vodijo do napak, izčrpanosti zaposlenih in slabe produktivnosti.

Poskrbite za zdravo delovno okolje

Psihosocialna tveganja je možno uspešno zmanjšati, če v podjetju uvedemo ustrezne preventivne ukrepe. Osnova za njihovo oblikovanje je kakovostna ocena tveganja, ki jo mora pripraviti ustrezno usposobljeni strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu.
  • Obvladajte stres na delovnem mestu! Osnova za učinkovite ukrepe zmanjševanja stresa je kakovostna ocena tveganja. Avtor fotografije: Gerd Altmann
    Obvladajte stres na delovnem mestu! Osnova za učinkovite ukrepe zmanjševanja stresa je kakovostna ocena tveganja. Avtor fotografije: Gerd Altmann