Menu

Aktualni razpis INTERREG EUROPE

14. 7. 2015

Štiri prednostna področja

Ključne teme programa so spodbujanje raziskav in inovacij, konkurenčnosti SME, nizkoogljične družbe ter okoljskih vrednot in učinkovitega upravljanja z viri. Prijavijo se lahko občine in druge javnopravne organizacije ter zasebne, neprofitne organizacije. Slednje se ne smejo prijavljati kot vodilni partner projekta.

Medregionalni program INTERREG EUROPE letos razpolaga s 107 milijoni evrov in je nadaljevanje programa INTERREG IVC (2007-2013).

Več informacij je dostopnih na povezavi: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/