Menu

Prek aktualnih razpisov do ugodnih sredstev za podjetja

13. 7. 2015

Ugodni krediti Slovenskega podjetniškega sklada

Za slovenska podjetja so trenutno najbolj aktualni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada, ki prek dveh razpisov (P1 in P1 TIP 2015) ponuja možnost pridobitev ugodnega kredita. Razpis P1 TIP 2015 ponuja garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za tehnološko inovativne projekte. Podjetja lahko pridobijo tri vrste kreditov: razvojne garancije, mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja in razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja. Obrestna mera za vse tri kredite znaša EURIBOR 6-mesečni + 0 %.

Ugodni krediti Slovenskega podjetniškega sklada

Za slovenska podjetja so trenutno najbolj aktualni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada, ki prek dveh razpisov (P1 in P1 TIP 2015) ponuja možnost pridobitev ugodnega kredita. Razpis P1 TIP 2015 ponuja garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za tehnološko inovativne projekte. Podjetja lahko pridobijo tri vrste kreditov: razvojne garancije, mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja in razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja. Obrestna mera za vse tri kredite znaša EURIBOR 6-mesečni + 0 %.

Semenski kapital za mala in mlada podjetja

Podjetja, mlajša od petih let, se lahko prijavijo tudi na razpis za pridobitev semenskega kapitala (SK200 2015 ). Mikro in mala podjetja, mlajša od treh let, pa lahko semenski kapital pridobijo prek razpisa SK75 2015.

Več na: http://www.podjetniskisklad.si/

Krediti SID banke

Prek SID banke je možno pridobiti sredstva v kombinaciji kredita in nepovratnih sredstev – v višini do 12 odstotkov nakaznih sredstev kredita – za financiranje naložb v učinkovito rabo energije v malih in srednje velikih podjetjih. Financirani bodo naložbeni projekti iz visoko učinkovite kogeneracije toplote in energije, daljinsko ogrevanje ali hlajenje, izboljševanje energetske učinkovitosti v industrijskih objektih in tudi izboljševanje energetske učinkovitosti stavb.

Na voljo so tudi številni drugi krediti z ugodnejšimi obrestnimi merami kot veljajo na trgu (npr. krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja in krediti za financiranje tehnološko-razvojnih projektov). Več podatkov: http://www.sid.si/

Nepovratna sredstva EKO sklada

Eko sklad podjetjem ponuja nepovratna finančna sredstva za nakup okolju prijaznejših vozil (električna, hibridna vozila, predelava vozila v električnega …). Pridobiti je možno največ 5.000 evrov v primeru nakupa novega električnega vozila brez emisij CO2 ali predelanega na električni pogon.

Poleg tega je pri Eko skladu odprt tudi javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (53PO15), in sicer za energijsko prenovo stavb, gradnjo novih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, gradnjo naprav za čiščenje dimnih plinov ter številne druge okoljske projekte. Obrestna mera za kredit je trimesečni EURIBOR plus najmanj 1,5 % z možno odplačilno dobo do 15 let. Več: https://www.ekosklad.si/
  • Podjetja lahko evropska sredstva črpajo tudi prek t. i. centraliziranih razpisov, medtem ko bomo morali na razpise nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov še počakati.
    Podjetja lahko evropska sredstva črpajo tudi prek t. i. centraliziranih razpisov, medtem ko bomo morali na razpise nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov še počakati.