Menu

Sprejet Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

10. 7. 2015

Namesto dveh eno dovoljenje

Uvaja se tako imenovano načelo »vse na enem mestu« za vse tujce, ki bodo zaprosili za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela. Dodatno pa bodo enotno dovoljenje lahko pridobili tudi tujci zaradi opravljanja sezonskega dela, opravljanja dela kot samozaposlena oseba, za čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavci, pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prednost je, da tujci po novem ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo možna ureditev enotnega dovoljenja za delo in dovoljenja za prebivanje na enem mestu – na upravni enoti.

Izjema sezonsko delo do treh mesecev

»Izjema od enotnega dovoljenja je le dovoljenje za sezonsko delo za čas do treh mesecev, saj v tem primeru tujci, državljani tretjih držav, po novem ne bodo več potrebovali dovoljenja za prebivanje,« še dodajajo na ministrstvu.

Strožje kazni

Zakon prinaša strožje kazni za kršitelje (globe znašajo od 500 do 75.000 evrov), višine kazni pa so predlagane glede na težo prekrška in naj bi odvračale od kršitve zakonodaje. Praksa namreč kaže, da so slovenski delodajalci v državah z visokimi globami (denimo v Avstriji in Nemčiji) manj pripravljeni kršiti zakonodajo.

Zakon je bil sicer objavljen v UL RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015. Uporabljati se začne s 1. septembrom 2015.

  • Za sezonsko delo do treh mesecev tujci po novem ne bodo potrebovali dovoljenja za prebivanje. Vir fotografije: Immigration Centre
    Za sezonsko delo do treh mesecev tujci po novem ne bodo potrebovali dovoljenja za prebivanje. Vir fotografije: Immigration Centre