Menu

Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine

8. 7. 2015

Nova višina povračil stroškov

Skladno s 6. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 50/14) se povračila stroškov v zvezi z delom uskladijo 1. julija tekočega leta s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij tekočega leta glede na januar–junij preteklega leta. V Uradnem listu št. 48/2015 je bila objavljena nova višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnost trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2015 dalje znaša:

Prehrana med delom:  4,25 EUR 

Službena potovanja: 

  • 6–8 ur - 6,14 EUR
  • 8–12 ur - 8,77 EUR
  • nad 12 ur  - 17,31 EUR