Menu

Vodenje Kadringa prevzela Nina Potočnik

6. 7. 2015

Nina je svojo kariero začela na področju odnosov z javnostmi, pri čemer se je specializirala za področje internega komuniciranja. Korporativna revija Metalurg je pod njenim uredništvom v letu 2014 prejela nagrado strokovne žirije za najboljši interni medij v Sloveniji.

V času študija je ob komunikologiji vzporedno študirala tudi kadrovski menedžment in s tega področja razvija nove koncepte dela. Dodatno se strokovno izpopolnjuje tudi med doktorskim študijem na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti.

Uspešno je sodelovala pri uvajanju razvoja kadrov v več podjetjih, s posebnim poudarkom na uvajanju ciljnega vodenja in drugih metod za povečevanje učinkovitosti podjetja ter z uvajanjem sistematičnega razvoja kariere zaposlenih.