Menu

Zagon projektov uvajanje mentorstva in ergonomsko urejeno delovno mesto

Predstavitev projektov sekretarjem SKEI Slovenija, 1. 7. 2015

Glavni cilj projektov »Uvajanje programa mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu« ter »Ergonomsko urejeno delovno mesto« je prispevati k zmanjšanju števila delovnih nezgod ter števila dni bolniških odsotnosti v podjetjih, v katerih bosta projekta izpeljana.

Projekta predstavljena tudi sekretarjem SKEI

Na sestanku 30. 6. 2015 sta Željka Kutija in Urška Kukovič Rajšp, sodelavki Kadringa, cilje projekta predstavili tudi sekretarjem SKEI, ki so projekta podprli. Pripravljen je bil tudi okvirni seznam podjetij, ki bi jih vključili v projekt.

> Projekta »Ergonomsko urejeno delovno mesto« in »Uvajanje programa mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.