Menu

Aprila v Uradnem listu

5. 5. 2015

Ne spreglejte aktualnih zakonodajnih novosti; med drugim dopolnitev Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o dohodnini.

Ur. l. RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

  1. Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O)
  2. Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2L)
  3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-F)
  4. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
  5. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo

 

Ur. l. RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

  1. Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije


Ur. l. RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015

 1.    Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

 

Ur. l. RS, št. 30/2015

  1. Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča