Menu

Javna sredstva za usposabljanje na delovnem mestu

4. 3. 2015

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2015. S pomočjo povabila lahko na določenem delovnem mestu usposobite brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Javno povabilo omogoča, da se brezposelna oseba vključi v delovni proces delodajalca, da jo ta lahko spozna v konkretni delovni situaciji. Brezposelna oseba na usposabljanju pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, ki jih predlaga delodajalec z lastnim programom usposabljanja in tako pridobi znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu. 

Trajanje usposabljanja in višina sredstev

Usposabljanje na delovnem mestu traja 1 mesec (za preprosta dela) ali 2 meseca (za zahtevnejša dela). Če se v usposabljanje vključijo brezposelne osebe, mlajše od 30 let, lahko usposabljanje traja 3 mesece.

Delodajalec je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov:

  • stroški mentorja,
  • stroški predhodnega zdravniškega pregleda,
  • stroški zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu,

vendar največ do višine:

  • 244,00 € - če usposabljanje traja 1 mesec;
  • 369,00 € - če usposabljanje traja 2 meseca;
  • 492,00 € - če usposabljanje traja 3 mesece.

Povabilo odprto do porabe sredstev

Delodajalec uveljavlja upravičene stroške po zaključku posameznega usposabljanja, pri čemer DDV ne sodi med upravičene stroške. Na javno povabilo se lahko prijavite, če izpolnjujete vse pogoje za prijavo, določene v povabilu. Javno povabilo je odprto od 18. 2. 2015 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 1. 7. 2015 do 13. ure.