Menu

Nova kolektivna pogodba za kovinsko industrijo

5. 2. 2015

Začela je veljati nova Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo

S februarjem je začela veljati nova Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, ki prinaša številne novosti.

Za delodajalce, ki jih zavezuje, med drugim prinaša naslednje spremembe:

 • dodatne sestavine pogodbe o zaposlitvi,
 • več razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
 • možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pripravnikom,
 • več primerov, ko se lahko odredi opravljanje drugega dela,
 • več primerov, ko je mogoče odrediti nadurno delo,
 • drugačne določbe glede dodatnih dni letnega dopusta,
 • drugačne določbe glede drugih odsotnosti z dela,
 • možnost drugačne ureditve plačila za delo (npr. določitev dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času in dodatkov za posebne pogoje dela v nominalnem znesku),
 • dodatek za nadurno delo v enotni višini 45 %,
 • možnost odreditve pripravljenosti na domu za 10 dni na mesec z 5 % nadomestilom plače,
 • povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če je bivališče delavca oddaljeno od kraja opravljanja dela najmanj 2 kilometra,
 • odpravnina ob upokojitvi odvisna od delovne dobe pri delodajalcu,
 • višje najnižje osnovne plače.

Nova Kolektivna pogodba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/2015, in sicer 30. 1. 2015.

Ob tem naj spomnimo, da dokler se spremembe ne uvedejo na ravni podjetja, še vedno veljajo določbe podjetniške kolektivne pogodbe, pravilnika ali pogodbe o zaposlitvi, s katerimi so pravice tam urejene ugodneje za delavce.