Menu

Iz faksa takoj praksa

2. 2. 2015

6.000 evrov za zaposlitev mladih takoj po opravljenem faksu!

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 30. 1. 2015, objavil novo javno povabilo IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA/SPODBUJANJE PRVIH DELOVNIH IZKUŠENJ MLADIH Z IZPOPOLNJEVANJEM ZA KONKRETNO DELOVNO MESTO«. 

Namen javnega povabila je spodbujanje pridobivanja prvih delovnih izkušenj mladih brezposelnih oseb, s sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, s katerim bodo širili in poglabljali znanje, spretnosti oziroma kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja. Program sistematičnega izpopolnjevanja se lahko izvaja tudi s pripravništvom, če je tako predvideno.

Cilj javnega povabila je omogočiti prvo zaposlitev brezposelnim osebam s terciarno stopnjo izobrazbe (od 1. bolonjske stopnje naprej), ki so stare do vključno 29 let. Zaposlitev mora trajati vsaj dvanajst (12) mesecev, za polni delovni čas ali za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Spodbuda za zaposlitev znaša 6.000,00 € (oz. sorazmerno manj glede na delovni čas za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti) in se izplača v enkratnem znesku.

Na javno povabilo se lahko prijavite od objave javnega povabila dalje do porabe razpoložljivih sredstev, najdalj do 30. 6. 2015.

Več o javnem povabilu si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.