Menu

Podaljšanje spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih

30. 1. 2015

Z Zakonom o spremembi zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A; UL RS. Št. 95/2014) je bila do 31. 12. 2015 podaljšana spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. Zaradi navedenega bodo delodajalci, ki bodo do 31. 12. 2015 sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev oproščeni plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.