Menu

Decembra objavljeno v UL

5. 1. 2015

Mesec december je prinesel številne spremembe

Ur. l. RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

 • Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
 • Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
 • Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo

 

Ur. l. RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

 • Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B)
 • Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti

 

Ur. l. RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine

 

Ur. l. RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

 • Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu
 • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015
 • Spremembe in dopolnitve Akta o strokovnih izpitih v Zavodu RS za zaposlovanje

 

Ur. l. RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)
 • Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A)
 • Pravilnik o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije

 

Ur. l. RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)

 

Ur. l. RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D)