Menu

Novembrske objave v UL

8. 12. 2014

V Uradnem listu je bilo med drugim v mesecu novembru 2014 objavljeno

Ur. l. RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

  • Pristop h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

 

Ur. l. RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

  • Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti (Up-109/12-38 z dne 23. 10. 2014)

 

Ur. l. RS, št. 83/2014 z dne 24. 11. 2014

  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

 

Ur. l. RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)