Menu

Septembra objavljeno v Uradnem listu

1. 10. 2014

V Uradnem listu je bilo septembra 2014 med drugim objavljeno:

Ur. l. RS, št. 67/20141 z dne 19. 9. 2014

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev