Menu

Julija objavljeno v Uradnem listu

30. 7. 2014

Ur. l. RS, št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov
  • Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis
  • Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2014 dalje znašajo

 

Ur. l. RS, št. 51/2014 z dne 7. 7. 2014

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

 

Ur. l. RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

  • Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev

 

Ur. l. RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014

-       Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvržbi in zavarovanju

-       Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev