Menu

Novo Javno povabilo Mentorstvo za mlade

21. 7. 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju Javni sklad) je v maju 2014 objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa Mentorstvo za mlade. Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanja in izkušenj na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Z javnim povabilom se želi mladim omogočiti pridobitev praktičnih izkušenj na delovnem mestu ob pomoči usposobljenih mentorjev in na ta način povečati njihovo konkurenčnost in zaposljivost. Mentor mora imeti vsaj srednjo poklicno izobrazbo in vsaj deset let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, za katerega se bo uvajalo novozaposleno osebo.

Delodajalcem se sofinancira stroške izvajanja mentorstva za šest mesecev v višini 1.200,00 evrov. Poleg tega se subvencionira zaposlitev novozaposlene mlade osebe, stare do 30 let, za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev v višini 5.000,00 evrov in strošek predhodnega zdravniškega pregleda v višini do 100,00 evrov.

Rok za oddajo ponudb na javno povabilo je od 16. 5. 2014 do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2014.

Več o javnem povabilu si lahko preberete na spletni strani Javnega sklada TUKAJ.