Menu

PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 V PODRAVSKI REGIJI

23. 6. 2014
Mariborska razvojna agencija (MRA) je objavila Drugi javni poziv za vključitev v operacijo »Podjetno v svet podjetništva 2014 v Podravski regiji«. 

Namen javnega poziva je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Podravski regiji s ciljem, da bi se po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu. Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi kriterijev, objavljenih v javnem pozivu, in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva med mlajšimi brezposelnimi osebami in spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem strokovno pomoč mentorjev in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo razvoju lastne podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Operacija se bo v Podravski regiji izvajala na sedežu MRA. Udeleženci bodo pri MRA redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Vsi zainteresirani morajo oddati svojo prijavo najkasneje do 4. 7. 2014 do 12. ure.

Več o javnem pozivu si lahko preberete na spletnem mestu MRA tukaj.