Menu

V aprilu objavljeno v uradnem listu

1. 5. 2014

Nove objave

Ur. l. RS, št. 30/2014, z dne 28. 4. 2014

  • Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
  • Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo

Ur. l. RS, št. 29/2014, z dne 25. 4. 2014

  • Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

Ur. l. RS, št. 28/2014, z dne 18. 4. 2014

  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Ur. l. RS, št. 27/2014, z dne 18. 4. 2014

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja

Ur. l. RS, št. 26/2014, z dne 14. 4. 2014

  • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2A)