Menu

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

10. 5. 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je na spletni strani objavil 5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 – 5. JP UIZ (175. JP)«. Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih, ciljna skupina pa so starejši od 50 let, ženske z največ dokončano osnovno šolo in invalidi.

Več si lahko preberete na spletni strani Javnega sklada: 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/5-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/

Ciljna skupina povabila so starejši od 50 let, ženske z največ dokončano osnovno šolo in invalidi.