Menu

Sprememba javnega povabila Delovni preizkus za mlade in Usposabljanje na delovnem mestu

9. 5. 2014

Kaj lahko pričakujemo ob teh spremembah?

Zavod za zaposlovanje je objavil spremembi javnih povabil Delovni preizkus za mlade in Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013. Sprememba se nanaša na prilagoditev obveznosti izvajalcev delovnega preizkusa zaradi odločitve nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja, da do ureditve ustrezne pravne podlage udeležencev ne vključuje več v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Ker navedenemu zavarovanju primerljivo raven pravic do zdravstvenih storitev udeležencem delovnega preizkusa zagotavlja osnovno zdravstveno zavarovanje ob sočasno sklenjenem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, se bo do spremembe navedene okoliščine v delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu vključevalo brezposelne osebe, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje. Navedeno bo Zavod ugotavljal v postopku ugotavljanja smiselnosti vključitve na podlagi pisnih izjav oseb. Skladno s pojasnjenim bodo po spremembi javnega povabila izvajalci delovnega preizkusa in usposabljanja na delovnem mestu oproščeni obveznosti prijavljanja udeležencev v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, povračilo stroškov iz tega naslova pa bo nadomeščeno s povračili, ki jim bodo nastali z obveznim zavarovanjem za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, h kateremu jih zavezuje 20. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012).

 

Več o navedenih javnih povabilih si lahko preberete na spletni strani ZRSZ: 

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=808 in 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385

Sprememba se nanaša na prilagoditev obveznosti izvajalcev delovnega preizkusa zaradi odločitve nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja, da do ureditve ustrezne pravne podlage udeležencev ne vključuje več v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.