Menu

Sprejet nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

9. 5. 2014

Nov zakon ureja pravico do treh vrst dopusta (prej starševski dopust), in sicer materinski dopust (prej porodniški dopust), očetovski dopust in starševski dopust (prej dopust za varstvo in nego). Zakon določa, da ima oče pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 dni, za vseh 30 dni pa mu pripada tudi očetovsko nadomestilo. Prvih 15 dni mora izkoristiti do šestega meseca otrokove starosti, preostalih 15 dni pa po poteku starševskega dopusta, najdlje pa do končanega prvega razreda osnovne šole tega otroka. S tem se podaljšuje trajanje dopustov z nadomestilom ob rojstvu otroka. Pravica do očetovskega dopusta pa se v skladu s 115. členom zakona uveljavlja postopoma.

Materinski dopust pripada materi v obsegu 105 dni, kot je veljalo že do sedaj, spremenjen pa je starševski dopust. Vsak izmed staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev starševski dopust izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Časovno razporeditev delne odsotnosti z dela medsebojno dogovorita starša in delodajalca. Če ne pride do dogovora, odloči o pravici do izrabe starševskega dopusta center, ki pri tem upošteva koristi otroka. Izraba dela starševskega dopusta v trajanju največ 75 dni se lahko prenese in izrabi najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Uvaja se tudi nadomestilo materi, ki je zaposlena za polni delovni čas, za čas odmora za dojenje. Nadomestilo bo od začetka veljavnosti določbe (od 1. septembra 2014) pripadalo materi do 18. meseca starosti otroka.

Nekoliko se spreminja tudi pravica staršev do krajšega delovnega časa. Še vedno ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega. Kadar pa neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka (in ne več do 6. leta starosti) skladno s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, pri čemer pa je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega neprenosljivo za vsakega od staršev.

Nekoliko se spreminjajo tudi roki za uveljavljanje pravic.