Menu

2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

12. 5. 2014

Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Povrnejo se vam stroški za izvajanje mentorstva. 

Namen javnega povabila: spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Predmet javnega povabila: delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, do 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev. 

Rok za oddajo ponudb: od 16. 5. 2014 do porabe sredstev oz. do 30. 9. 2014.

Razpoložljiva sredstva: 1.436.400,00 EUR 

Več informacij lahko pridobite na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenje za razvoj kadrov in štipendije tukaj.