Menu

Koronavirus: zaprtje šol in vrtcev

Kako naj ravnajo zaposleni in delodajalci

Kako naj ravna delavec, ki zaradi zaprtja vrtcev in osnovnih šol ne more zagotoviti varstva otroka?

Zaradi širjenja koronavirusa so s sklepom vlade od 16. do 29. marca zaprte šole in vrtci. Marsikateri starši so se tako znašli v stiski, kako poskrbeti za varstvo otroka, saj jih zaradi večje ogroženosti ne morejo popaziti na primer babice in dedki. 

Višina nadomestila 

Delavec je v primeru, ko zaradi zaprtja šol in vrtcev ne more zagotoviti varstva za otroka, upravičen do odsotnosti z dela ter do nadomestila v višini 50 % plače oziroma najmanj 70 % minimalne plače, pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To pravico lahko koristi eden od staršev. 

Omejitve 

Upravičenost takšne odsotnosti z dela je treba presojati glede na okoliščine posameznega primera: ali obstaja, denimo, možnost zagotovitve varstva s strani drugega starša ali na drugi ustrezen način, ali gre za otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, ali obstaja možnost ustreznejše razporeditve delovnega časa, ali ne velja omejitev odsotnosti z dela zaradi nujne prisotnosti na delovnem mestu,  kot npr. za zdravstvene delavce. 

Obveščanje delodajalca o vseh okoliščinah odsotnosti 

Delavec naj tako v primeru nezmožnosti prihoda na delo in opravljanja dela zaradi varstva otroka delodajalca obvesti o vseh okoliščinah te odsotnosti; to zajema tudi razlog, zakaj za otroka v tem času ne bi mogel poskrbeti drugi starš. Ob tem zaradi povečanja števila klicev v lokalne zdravstvene domove dodajamo, da koriščenje bolniške odsotnosti za varstvo zdravih otrok ni mogoče.