Menu

Novosti pri izplačilu regresa


Poslanci so na izredni seji v aprilu 2019 potrdili predlog vlade Republike Slovenije (RS), da se regres za letni dopust razbremeni plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v RS po podatkih Statističnega urada RS. Iz navedenega izhaja, da lahko delodajalci po trenutno znanih podatkih izplačajo regres do višine 1.729,15 €, ne da bi bil le-ta obdavčen ali obremenjen s plačilom prispevkov.

Vsem zavezancem za plačilo prispevkov (delavcem prispevki delavca, delodajalcem prispevki delodajalca), ki so v letu 2019 že prejeli oziroma izplačali regres, bo davčni organ na podlagi posebne odločbe, izdane po uradni dolžnosti vrnil preveč izračunane oz. odtegnjene prispevke. Odločba davčnega organa bo izdana najkasneje do 30. 6. 2019.

  • Vir fotografije: Freepik.
    Vir fotografije: Freepik.


Noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), ki sta določili, da se od regresa, izplačanega do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače v RS, ne plačajo davki in prispevki, sta bili objavljena v UL RS, št. 28/2019 z dne, 3. 5. 2019.

V kolikor bi se delodajalci odločili za izplačilo regresa, ki presega 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, je razlika med 100 odstotno povprečno mesečno plačo v RS in prejetim zneskom obdavčena.

Delodajalci so sicer dolžni delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače, ki trenutno znaša 886,63 €. Višji regres od navedenega se lahko določi s kolektivno pogodbo dejavnosti ali s splošnim aktom delodajalca. Delodajalec mora izplačati regres najkasneje do 1. julija 2019.