Menu

Bliža se rok za izdajo obvestil o odmeri dopusta

Bliža se 31. marec, rok, ko je zaposlenim treba izdati pisna obvestila o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti na klasični način, s pisnim obvestilom, ali po elektronski pošti na e-naslov delavca, katerega uporabo nalaga delodajalec in ga delodajalec tudi zagotavlja.

Osnovni dopust in dodatni dnevi

Letni dopust delavca v posameznem koledarskem letu znaša vsaj štiri tedne (pri delavcih, ki delajo pet dni v tednu, je to 20 delovnih dni). Osnovnemu letnemu dopustu se dodajajo dodatni dnevi letnega dopusta glede na osebne okoliščine posameznega delavca (starost, invalidnost, nega in varstvo otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo skladno s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, otroci do 15 let v družini) in glede na morebitne druge okoliščine, ki jih določi delodajalec v svojem splošnem aktu (delovna doba delavca, pogoji dela, zahtevnost delovnega mesta …).

Čas za regeneracijo

Letni dopust je pravica vsakega delavca, ki jo pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Namen te pravice je regeneracija delavčevega zdravja in delovnih sposobnosti. V času letnega dopusta namreč delavec prekine z opravljanjem dela in se posveti izrabi svojega prostega časa, družini in počitku.

  • Delodajalec lahko zaposlenega o odmeri dopusta obvesti tudi prek e-maila, če uporabo tega e-maila nalaga in zagotavlja delodajalec. Vir foto: <a href='https://www.freepik.com/free-vector/smiling-man-traveling_1855306.htm'>Designed by Freepik</a>
    Delodajalec lahko zaposlenega o odmeri dopusta obvesti tudi prek e-maila, če uporabo tega e-maila nalaga in zagotavlja delodajalec. Vir foto: Designed by Freepik