Menu

Sredstva za usposabljanje mladih na delovnem mestu

  • Na voljo sredstva za usposabljanje na DM za skoraj 1.300 brezposelnih mladih
    Na voljo sredstva za usposabljanje na DM za skoraj 1.300 brezposelnih mladih
Ciljna skupina za usposabljanje so brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje 21. novembra 2017 in bo odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.   

Trajanje usposabljanja

Usposabljanje na DM lahko traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi iskalci prve zaposlitve. Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Povračilo stroškov usposabljanja ali zdravniškega pregleda

Delodajalci lahko uveljavljate stroške izvedbe usposabljanja za udeleženca:

  • 370,00 EUR za 2-mesečno usposabljanje in
  • 493,00 EUR za 3-mesečno usposabljanje.

Zavod delodajalcem povrne strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca. Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu se kot upravičeni strošek lahko povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda.

Javno povabilo za pravne in fizične osebe

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbeza usposabljanje brezposelnih mladih lahko oddajo do razdelitve sredstev oziroma najkasnejedo konca novembra prihodnje leto na našo območno službo, ki je pristojna glede na njihov sedež.

Več informacij: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018