Menu

Pomen linijskega nadzora v podjetju z vidika varnega dela na delovnem mestu

Izvedba kakovostnega linijskega nadzora v podjetju je izjemnega pomena tako z vidika kakovosti izdelka kot z vidika zagotavljanja varnega načina dela pri doseganju zastavljenih ciljev v proizvodnji.

Kot že vemo, nezgode pri delu za delodajalca predstavljajo velik strošek, ki se z leti še dodatno povečuje. Delodajalec namreč za nezgodo pri delu, katere posledica je bolniški stalež do 30 dni, izplačuje nadomestilo iz lastnih sredstev za vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela (torej nad 30 dni) pa delodajalec izplača nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja. Ravno zaradi tega so se zadnja leta v praksi uveljavili tako imenovani »regresni zahtevki«, kjer Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od delodajalca zahteva povrnitev stroškov nadomestila plač in stroškov, ki so nastali v zvezi z zdravljenjem delavca. Ti stroški, predvsem pri hujših nezgodah, kjer je bolniški stalež dolgotrajnejši, so lahko zelo veliki in za delodajalca velikokrat predstavljajo precejšnje finančno breme.

Ravno zato je linijski nadzor v podjetju izjemnega pomena, saj lahko s kvalitetno opravljenim nadzorom in seveda hitrim ukrepanjem preprečimo marsikatero delovno nezgodo v proizvodnji. S tem zaposlenim zagotovimo zdravo delovno okolje, delodajalcu pa prihranimo kup finančnih in drugih nevšečnosti.

Pomembno je, da se v linijski nadzor vključujejo vsi zaposleni na delovnem mestu in seveda, da se ugotovljene pomanjkljivosti in nevarnosti sproti odpravljajo. Seveda ni dovolj, da odgovorni venomer opozarjajo na napake, jih odpravljajo, s strani delavcev pa se kršitve še naprej ponavljajo. Najpogostejše napake, ki jih ugotavljamo na področju varnosti in zdravja pri delu, so:

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme,
  • založenost opreme in sredstev za gašenje začetnih požarov (ročnih gasilnih aparatov, notranjih zidnih hidrantov),
  • blokirane varnostne komponente na delovni opremi,
  • neustrezno odložena pomožna sredstva (navezovalna sredstva, ročna orodja …),
  • neustrezna embalaža za shranjevanje nevarnih snovi (plastenke od pijač, v njih pa se nahajajo razne nevarne snovi, potrebne za proizvodnjo).

Varnost pri delu je torej področje, ki zahteva vključevanje vseh zaposlenih. Le na tak način lahko dosežemo napredek in zmanjšamo število nezgod na minimum. To je edini način, ki vsakemu posamezniku zagotavlja, da bo lahko v pokoju kvalitetno preživel svoj prosti čas.