Menu

Talenti - jih imate?

Način upravljanja z ljudmi prihaja v ospredje kot jedro uspešnosti podjetja

Dejstvo je, da talentirani ljudje in način, kako organizacije z njimi upravljajo, postajajo vse pomembnejši faktor poslovnega uspeha. Spoznanje, da se osnove tekmovalne prednosti postopoma spreminjajo, je bistvenega pomena za razvoj novega pristopa k managementu in njegovih strategij. Jeffrey Pfeffer, avtor knjige Competitive Advantage through People, ugotavlja, da tradicionalni viri uspeha, kot so produktna in procesna tehnologija, varovani ali regulirani trgi, dostop do finančnih virov in ekonomija obsega, sicer še vedno zagotavljajo tekmovalno moč organizacije, vendar bistveno manj kot v preteklosti, v ospredje pa prihaja organizacijska kultura in način upravljanja z ljudmi kot jedro uspešnosti. 

Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi. Zato je v organizacijo potrebno privabiti tiste ljudi, ki so bistveni za potenciranje njene uspešnosti. Upoštevati moramo, da ima vsak posameznik določene talente, ki so lahko že odkriti ali pa so še skriti. Naloga dobrega vodje je, da pomaga zaposlenim odkriti skrite talente in jih vzgajati na tak način, da se bodo čim bolj učinkovito uporabili pri delu. Treba jih je ceniti in jim to tudi jasno pokazati, da ne bodo odšli h konkurenci.


Toda najprej… Kje poiskati najboljše sodelavce?

Najboljši kandidati za neko delovno mesto vedo, da so dobri in zaželeni, zato le redko sami iščejo zaposlitev. Ali pa že delajo za konkurenco. Zato morate vi narediti prvi korak in stopiti do njih. Če veste, da ima nekdo tisto, kar vi potrebujete in iščete, nikar ne oklevajte – sklepanje kompromisov v smislu »bo pač nekdo drug, ki je sicer manj primeren, a »dosegljiv«, opravljal to delo« vas lahko stane več, kot da k sebi privabite pravega človeka. Obrnite se na zaposlitvene agencije, saj vam ponujajo množico različnih kandidatov z različnimi znanji, spretnostmi in talenti. Ko iščete kandidate za zaposlitev, se nikar ne omejite le na Zavod za zaposlovanje. Oglas za prosto delovno mesto objavite v specializiranih revijah, na svoji spletni strani, v lokalnih časopisih, razširite ga med prijatelje, obrnite se na šole, študentske servise in podobno.


In kako jih zadržati?

V vsakem podjetju je nekaj ljudi, za katere se ve, da so zelo sposobni in da so zmožni popeljati organizacijo na novo raven poslovanja, uspešno izvesti širitev na tuje trge ali uvesti kompleksne sisteme v organizacijsko strukturo. Taki ljudje po navadi vedo, koliko so vredni, in pričakujejo od vodstva njim primerno vedenje. Nihče ne pričakuje, da bodo talentiranemu sodelavcu vsako jutro postregli s svežim rogljičkom, italijansko kavo in jutranjim časopisom, vendar pa se pričakuje (in je tudi upravičeno) primerno plačilo, da se v talentirane sodelavce vlaga več sredstev za izobraževanje, da se jim pove, da jih v podjetju čaka dobra karierna pot, če se bodo potrudili in izkoristili svoje potenciale, predvsem pa se jim mora vedno postavljati nove izzive ter dvigovati prečko, prek katere morajo skočiti. Organizacije, ki vključujejo razvoj v svoje delo, bodo privabile več talentov, jih dlje zadržale in bolje poslovale. Pri tem so ključnega pomena vodje, ki so v vlogi katalizatorja, kar pomeni, da prepoznavajo talente, nato pa njihovo znanje in sposobnosti usmerijo v izvrševanje dela. Da bi talenti v organizaciji ustvarili čim višji dobiček, je potrebno vanje vlagati kar največ energije in pozornosti. Čas, ki ga vodja nameni talentu, je zato najproduktivnejši čas.