Menu

Letni strateški načrt razvoja kadrov

Koristi za podjetje: povečanje uspešnosti in učinkovitosti, povečanje zadovoljstva zaposlenih, boljši poslovni rezultati, doseganje bistvenih strateških ciljev in dolgoročni uspeh podjetja!

Zadovoljni in produktivni zaposleni so temelj uspešnosti vsakega podjetja. Seveda pa se je z zaposlenimi ne glede na njihovo delovno mesto treba redno in sistematično ukvarjati. Strateško ukvarjanje z zaposlenimi je eden od temeljev dobrega poslovanja vsakega podjetja in ni odvisno od velikosti podjetja in dejavnosti, s katero se le-to ukvarja. Zaposleni s tem pridobijo nova znanja, izkušnje in tudi zavedanje, da so pomembni in da njihovo delo in dobro počutje ne samo šteje, ampak tudi pomembno doprinaša k uspehu podjetja. Ukvarjanje s kadri vključuje vse zaposlene v podjetju, ne glede na njihovo delovno mesto, seveda na ustrezen način in v primernem obsegu. 

Odlična osnova za ustrezen način dela z zaposlenimi je letni strateški načrt razvoja kadrov.  Aktivnosti, ki jih lahko vsebuje letni strateški načrt razvoja kadrov, so na primer: 

 • vzpostavitev sistema nagrajevanja zaposlenih in usposabljanja vodij za ustrezno ocenjevanje,
 • postavitev sistema vodenja delovne uspešnosti,
 • vzpostavitev učinkovitega sistema mentorstva,
 • motiviranje zaposlenih – spoznati metode nagrajevanja in motiviranja,
 • teambuilding – sproščeno druženje v naravi s timskimi nalogami za dvig motivacije med zaposlenimi,
 • učinkovito vodenje ter odgovornosti in pooblastila vodij – prevzemanje odgovornosti in pooblastil z namenom prepoznavanja ključnega dela vodij in motivacije za nadaljnjo delo,
 • izvedba letnih razgovorov in zasnova vodenja s cilji, katerih realizacija se nato periodično spremlja,
 • dvig produktivnosti,
 • izvedba coachinga za zaposlene, ki imajo največ težav pri doseganju ciljev,
 • uvajanje sistema nenehnih izboljšav – izločanje izgub iz delovnega procesa, tehnike reševanja problemov,
 • pri ključnem kadru se osredotočimo še na načrtovanje karierne poti v podjetju, opredelitev kariernih načrtov, določitev namestnikov ter načina prenosa znanja in izkušenj. 

 • Izvedba letnih razgovorov in zasnova vodenja s cilji, katerih realizacija se nato periodično spremlja, je ena izmed učinkovitih metod razvoja kadrov.
  Izvedba letnih razgovorov in zasnova vodenja s cilji, katerih realizacija se nato periodično spremlja, je ena izmed učinkovitih metod razvoja kadrov.

Vse naštete aktivnosti prilagodimo posameznemu podjetju, prav tako se prilagodi način njihove izvedbe.

 Koristi za podjetje se kažejo v povečanju uspešnosti in učinkovitosti človeških virov, povečanju zadovoljstva zaposlenih, v poslovnih rezultatih, doseganju bistvenih strateških ciljev in dolgoročni uspešnosti podjetja.