Menu
Vas zanima kako pripraviti program promocije na delovnem mestu?
Za uspeh promocije zdravja na delovnem mestu so ključna skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe. Zaposlenim vpetost v promocijo zdravja omogoča, da svoje potrebe in nazore vključujejo v proces izboljševanja organizacije dela in delovnega mesta. Rezultati promocije pa so vidni v zmanjšanem absentizmu ter večji motiviranosti in produktivnosti zaposlenih.
Letni strateški načrt razvoja kadrov
Zadovoljni in produktivni zaposleni so temelj uspešnosti vsakega podjetja. Seveda pa se je z zaposlenimi ne glede na njihovo delovno mesto treba redno in sistematično ukvarjati.
Denar še zdaleč ni edini motivator
Povišica plače kot motivator deluje le na kratek rok, česar se zaveda vse več vodij in direktorjev. Zato se v podjetjih v Sloveniji vse bolj (a še vedno bistveno premalo) poslužujejo nedenarnega motiviranja zaposlenih.
Aktualno na področju VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU v 2015
Pripravili smo kratek povzetek najpogostejših težav, s katerimi smo se varnostni inženirji srečevali v letu 2015. Kršitve se pojavljajo tako na strani delodajalcev, kot na strani delojemalcev.
5 RAZLOGOV ZA OUTSOURCING KADROVSKE FUNKCIJE
Outsourcanje kadrovske funkcije pomeni, da aktivnosti s podorčja kadrovanja, razvoja zaposlenih, vodenja kadrovskih evidenc, pravnega svetovanja in drugih razvojnih del s področja dela z ljudmi podjetje zaupa zunanji organizaciji. Predstavljamo vam pet razlogov, zakaj se za to odloča vse več organizacij.
Kako urediti pisarno v zdravju prijazno?
Vas boli v križu? Imate težave z očmi? Zaradi narave dela se v pisarnah pojavlja vedno manj dinamičnega dela, kar povzroča slabo počutje, številne bolezni in nezadovoljstvo zaposlenih. Pripravili smo nekaj nasvetov za izboljšanje delovnega prostora v pisarni.
Na dopust za boljši poslovni rezultat
Oddih od dela, ki ga je mogoče predvideti (na dnevni in tedenski ravni) pomembno vpliva na večjo produktivnost tudi strokovnih delavcev! Dvotedenski odmor je potreben za pravi »odklop« od službe – za ustrezen oddih in sprostitev. Po drugi strani pa si predvsem samostojni podjetniki v praksi raje vzamejo krajši oddih; tudi zato, da zaradi koriščenja dopusta ne trpi posel.
Kako motivirati podpovprečne zaposlene?
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Vas zanima kako iz podpovprečnih zaposlenih pritegniti kar največ?
Največ kršitev je s področja ocene tveganja
V letu 2014 so inšpektorji ugotovili 18.834 kršitev, kar pomeni 4,6 odstotka več kot v letu 2013 in 18,2 odstotka več kot v letu 2012. Na prvem mestu so kršitve glede ocenjevanja tveganja in izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, sledijo pa kršitve glede usposabljanja delavcev na delovnih mestih in zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev. Kazni so visoke!
Koliko dni dopusta pripada zaposlenemu?
V posameznem koledarskem letu sicer znaša celotni minimalni letni dopust po zakonu o delovnih razmerjih najmanj štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Seveda pa se število dni dopusta razlikuje. Podrobnejša pravila glede dopustov lahko delodajalci oblikujete sami. Za lažje delo se priporoča, da v podjetju področje uredite s Pravilnikom o letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek sprejemanja splošnega akta je odvisen od tega, za kakšen splošni akt gre in ali imate v podjetju organiziran sindikat oziroma svet delavcev.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.

DOGODKI

Izobraževalni center Kadring, Industrijska cona Impol, Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, 28.1.2016, 4.2.2016, 11.2.2016, 17.3.2016, 24.3.2016, 31.3.2016, ob 10.00
Izobraževalni center Kadring, Industrijska cona Impol, Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, 16.2.2016, 1.3.2016, 29.3.2016, 5.4.2016, ob 11.00
KAKO - Kadrovska konferenca
Zreče, 10.11. - 11.11.2016
Se vidimo prihodnje leto?
Več dogodkov

NEWSLETTER

Prejemajte aktualne novice!