Menu
Nepravilno ocenjevanje zaposlenih lahko povzroči veliko škode
S sodobnimi orodji lahko natančno merimo učinkovitost zaposlenih, a izsledki nedavno objavljene ameriške študije kažejo, da lahko takšne meritve brez prave interpretacije naredijo več škode kot koristi. Kako predstavimo podatke zaposlenim, odloča tudi o tem, ali bodo npr. prodajalci v prihodnjih mesecih prodali več ali manj kot doslej. Izsledke študije so nedavno objavili v The New York Times.
Zakaj lahko v nekaterih podjetjih realizirajo 200 ali celo 300 % zastavljenih ciljev?
Zaposleni so največji kapital podjetij, zato je smiselno v ta kapital tudi vlagati. Tako kot se vlaga v razvoj delovne opreme, strojev in naprav, razvoj novih izdelkov … Konkurenčnost na trgu je danes tesno povezana z usposobljenostjo zaposlenih v podjetju.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek sprejemanja splošnega akta je odvisen od tega, za kakšen splošni akt gre in ali imate v podjetju organiziran sindikat oziroma svet delavcev.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?

AKTUALNO

31.08.2015
Dogodek MOTIVIRANI ZAPOSLENI PRODAJO VEČ je dosegel in presegel naša pričakovanja. Zanimiva in poučna vsebina + številčna udeležba = motivirani zaposleni!
20.08.2015
Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas, vračilo prispevkov pa je možno, če je bila zaposlitev sklenjena po 1. 7. 2013 in so osebe pri delodajalcu ostale neprekinjeno zaposlene najmanj 2...
Več novic

DOGODKI

KAdrovska KOnferenca
Zreče, 12.11. - 13.11.2015
Ne zamudite najzanimivejše, najkoristnejše in najbolj praktično naravnane KAdrovske KOnference na Štajerskem!
Več dogodkov

NEWSLETTER

Prejemajte aktualne novice