Menu
Kako motivirati podpovprečne zaposlene?
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Kako pravilno motivirati na podlagi izsledkov intervjujev s strokovnjaki svetujejo v Harvard Business Review.
Zakaj lahko v nekaterih podjetjih realizirajo 200 ali celo 300 % zastavljenih ciljev?
Zaposleni so največji kapital podjetij, zato je smiselno v ta kapital tudi vlagati. Tako kot se vlaga v razvoj delovne opreme, strojev in naprav, razvoj novih izdelkov … Konkurenčnost na trgu je danes tesno povezana z usposobljenostjo zaposlenih v podjetju.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek sprejemanja splošnega akta je odvisen od tega, za kakšen splošni akt gre in ali imate v podjetju organiziran sindikat oziroma svet delavcev.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?

AKTUALNO

01.07.2015
V Kadringu tudi letos sodelujemo s SKEI (Sindikatom kovinske in elektro industrije Slovenije) pri izvedbi projektov, uspešno pridobljenih na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,...
Več novic

DOGODKI

Konferenčni center Terme Zreče, 27.8.2015, 9.00
Kako motivirati zaposlene bo na tematski konferenci predstavil dr. Aleksander Zadel, psiholog in direktor Inštituta za osebni razvoj C.A.R. Kako zmagati v internetnem oglaševalskem dvoboju pa bo...
Več dogodkov

NEWSLETTER

Prejemajte aktualne novice