Menu
TOP delovna mesta prihodnosti
Kakšna znanja bodo delodajalci iskali v prihodnje? Tehnična znanja in hkrati dobre interpersonalne veščine. Slednje postajajo vse bolj pomembne, z njimi povezani poklici pa so tisti, kjer plače rastejo. Ključno vprašanje je, katere socialne veščine so najbolj pomembne in bi jim delodajalci morali posvečati več pozornosti?
Zakaj lahko v nekaterih podjetjih realizirajo 200 ali celo 300 % zastavljenih ciljev?
Zaposleni so največji kapital podjetij, zato je smiselno v ta kapital tudi vlagati. Tako kot se vlaga v razvoj delovne opreme, strojev in naprav, razvoj novih izdelkov … Konkurenčnost na trgu je danes tesno povezana z usposobljenostjo zaposlenih v podjetju.
Koliko dni dopusta pripada zaposlenemu?
V posameznem koledarskem letu sicer znaša celotni minimalni letni dopust po zakonu o delovnih razmerjih najmanj štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Seveda pa se število dni dopusta razlikuje. Podrobnejša pravila glede dopustov lahko delodajalci oblikujete sami. Za lažje delo se priporoča, da v podjetju področje uredite s Pravilnikom o letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek sprejemanja splošnega akta je odvisen od tega, za kakšen splošni akt gre in ali imate v podjetju organiziran sindikat oziroma svet delavcev.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?

AKTUALNO

01.09.2015
V Uradnem listu RS sta bila dne 28. 8. 2015 objavljena dva nova pravilnika s področja varnosti in zdravja pri delu, in sicer Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb...
31.08.2015
Dogodek MOTIVIRANI ZAPOSLENI PRODAJO VEČ je dosegel in presegel naša pričakovanja. Zanimiva in poučna vsebina + številčna udeležba = motivirani zaposleni!
Več novic

DOGODKI

KAdrovska KOnferenca
Zreče, 12.11. - 13.11.2015
Ne zamudite najzanimivejše, najkoristnejše in najbolj praktično naravnane KAdrovske KOnference na Štajerskem!
Več dogodkov

NEWSLETTER

Prejemajte aktualne novice!