Menu
Zaposliti starejšega ali mlajšega delavca? To je sedaj vprašanje!
Ko smo pred odločitvijo, ali na prosto delovno mesto vzeti starejšo ali mlajšo osebo, je prav, da razmislimo o prednostih ene in druge skupine iskalcev zaposlitve. Že na prvi pogled je jasno, da imajo starejši več življenjske in delovne kilometrine, mlajši pa več svežega znanja, pridobljenega v času šolanja. A obstaja še več razlik med skupinama, ki delajo včasih v dobro ene, včasih v dobro druge.
Evidenca o izrabi delovnega časa je obvezen dokument vsakega delodajalca
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti določa, da morajo delodajalci med drugimi evidencami trajno voditi tudi evidenco o izrabi delovnega časa zaposlenih. Veste, kateri podatki so v tej evidenci obvezni?
Največ kršitev je s področja ocene tveganja
V letu 2014 so inšpektorji ugotovili 18.834 kršitev, kar pomeni 4,6 odstotka več kot v letu 2013 in 18,2 odstotka več kot v letu 2012. Na prvem mestu so kršitve glede ocenjevanja tveganja in izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, sledijo pa kršitve glede usposabljanja delavcev na delovnih mestih in zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev. Kazni so visoke!
Karizmatični vodje
Mislite, da se s karizmo že rodimo? Pomislite še enkrat! Izsledki raziskav kažejo, da je karizma posledica vedenja. To pa pomeni, da se je lahko (vsaj delno) naučimo.
TOP delovna mesta prihodnosti
Kakšna znanja bodo delodajalci iskali v prihodnje? Tehnična znanja in hkrati dobre interpersonalne veščine. Slednje postajajo vse bolj pomembne, z njimi povezani poklici pa so tisti, kjer plače rastejo. Ključno vprašanje je, katere socialne veščine so najbolj pomembne in bi jim delodajalci morali posvečati več pozornosti?
Zakaj lahko v nekaterih podjetjih realizirajo 200 ali celo 300 % zastavljenih ciljev?
Zaposleni so največji kapital podjetij, zato je smiselno v ta kapital tudi vlagati. Tako kot se vlaga v razvoj delovne opreme, strojev in naprav, razvoj novih izdelkov … Konkurenčnost na trgu je danes tesno povezana z usposobljenostjo zaposlenih v podjetju.
Koliko dni dopusta pripada zaposlenemu?
V posameznem koledarskem letu sicer znaša celotni minimalni letni dopust po zakonu o delovnih razmerjih najmanj štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Seveda pa se število dni dopusta razlikuje. Podrobnejša pravila glede dopustov lahko delodajalci oblikujete sami. Za lažje delo se priporoča, da v podjetju področje uredite s Pravilnikom o letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek sprejemanja splošnega akta je odvisen od tega, za kakšen splošni akt gre in ali imate v podjetju organiziran sindikat oziroma svet delavcev.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?

AKTUALNO

17.11.2015
Udeleženci – skupaj jih je bilo na konferenci nekaj več kot 60 – so svoje zadovoljstvo s konferenco ocenili z odlično povprečno oceno 4,9 od 5. Posebej so jih navdušile dobre teme, izvrstni...
02.11.2015
V Uradnem listu RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015 je bil objavljen sklep o ugotovitvi razširjene veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, sklenjene dne 19. 1. 2015, na...
Več novic

DOGODKI

KAdrovska KOnferenca
Zreče, 10.11. - 11.11.2016
Se vidimo prihodnje leto?
Več dogodkov

NEWSLETTER

Prejemajte aktualne novice!